ภาษาไทย ม.5

[-HoMe-] [-Thai M.5-] [-Thai M.5_2-] [-PorTFoRiO-] [-WeBBoArD-] [-WeBMaSTeR-]

ข้อมูลเรื่องต่างๆที่ควรทราบใน ม.5 และข้อสอบ

   ในส่วนนี้เป็นรายละเอียดของเรื่องต่างๆที่ควรรู้ไว้ในการเรียน ม.5  และยังสามารถใช้ศึกษาเพื่อทบทวนความรู้ในส่วนที่อาจจะหลงลืมไปบ้าง

คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร  คุณธรรมในการสื่อสาร   มารยาทในการสื่อสาร ฯลฯ

การวิเคราะห์คำสมาส และวิธีการสนธิในภาษาไทย

        ความหมายของการฟัง  จุดมุ่งหมายของการฟัง และการฟังที่ดี

การอ่านในแบบต่างๆ

ภาษาไทยแตกต่างจากภาษาบาลีสันสกฤต อังกฤต เขมร ฯลฯ

คัมภีร์ว่าด้วยอาการของไข้ต่างๆ

รายงาน  จดหมาย  เรียงความ  ประกาศ